Wstęp

Konferencja Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego PTK
jest konferencją naukowo-szkoleniową, w całości polskojęzyczną, która odbędzie się 8 października 2020 roku w Bydgoszczy.
W trakcie konferencji odbędzie się konkursowa Sesja Młodych Naukowców (<30 rż).

Dla uczestników biernych udział w konferencji będzie możliwy za pomocą środków komunikacji na odległość (webinar).

Organizator: Katedra Promocji Zdrowia CM UMK