Komitet Organizacyjny

Przewodniczaca: Agata Kosobucka

Vice-przewodniczaca: Małgorzata Ostrowska

Członkowie: Piotr Michalski, Łukasz Pietrzykowski, Jakub Ratajczak, Michał Siedlaczek, Julia Umińska