Program

Czwartek
May 07th, 2020
Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
10:00 - 10:15
Otwarcie konferencji
10:15 - 11:30
Sesja Młodych Naukowców
Przewodniczący: Alina Borkowska (CM UMK Bydgoszcz), Aldona Kubica (CM UMK Bydgoszcz), Izabella Uchmanowicz (WUM Wrocław)
10:15 - 11:30
8 prezentacji po 5 min + 4 min dyskusja
11:30 - 11:45
Przerwa
11:45 - 12-15
Wykład inauguracyjny:
Jarosław Pinkas (Główny Inspektor Sanitarny, Warszawa)
Dlaczego warto szczepić się przeciwko grypie?
12:15 - 13:15
Sesja II - Prewencja sercowo-naczyniowa - wyjątkowe kobiety? A co ze stylem życia?
Przewodniczący: Piotr Jankowski (CM UJ Kraków), Jacek Manitius (CM UMK Bydgoszcz), Magdalena Kwaśniewska (UM Łódź)
12:15 - 12:30
Wiktoria Wojciechowska (CM UJ Kraków)
Czy kobiety potrzebują wyjątkowej pierwotnej prewencji sercowo-naczyniowej?
12:30 - 12:45
Anna Fijałkowska (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
Odrębności postępowania w nadciśnieniu tętniczym u kobiet - najnowsze wytyczne
12:45 - 13:00
Artur Mamcarz (WUM Warszawa)
Styl życia - czy rzeczywiście może obniżyć ryzyko sercowo-naczyniowe nie tylko u kobiet
13:00 - 13:15
Dyskusja
13:15 - 14:00
Lunch
14:00 - 15:30
Sesja III - Aktywność fizyczna Polaków - gdzie jesteśmy na tle innych krajów?
Przewodniczący: Anna Fijałkowska (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa), Kornelia Kędziora-Kornatowska (CM UMK Bydgoszcz), Marek Klocek (CM UJ Kraków)
14:00 - 14:20
Wojciech Drygas (Narodowy instytut Kardiologii, Warszawa)
Raport na temat aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa
14:20 - 14:40
Hanna Nałęcz (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
Aktualne dane na temat aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w kontekście międzynarodowym
14:40 - 15:00
Magdalena Kwaśniewska (UM Łódź)
Dane dotyczące aktywności osób dorosłych w Polsce na tle Europy
15:00 - 15:30
Dyskusja
15:30 - 16:30
Sesja IV - Jak zmienić styl życia Polaków?
Przewodniczący: Wojciech Drygas (Narodowy instytut Kardiologii, Warszawa), Artur Mamcarz (WUM Warszawa), Tomasz Zdrojewski (GUM Gdańsk)
15:30 - 15:45
Jarosław Pinkas (Główny Inspektor Sanitarny, Warszawa)
Znaczenie odpowiedniego etykietowania produktów żywnościowych
15:45 - 16:00
Piotr Jankowski (CM UJ Kraków)
Efektywność bodźców podatkowych
16:00 - 16:15
Aleksandra Lusawa (Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa)
Efektywność kampanii medialnych
16:15 - 16:30
Dyskusja
16:30 - 16:45
Przerwa
16:45 - 18:00
Sesja V - Plan terapeutyczny - kluczowe problemy
Przewodniczący: Jacek Kubica (CM UMK Bydgoszcz), Agnieszka Młynarska (ŚUM Katowice), Izabella Uchmanowicz (WUM Wrocław)
16:45 - 16:57
Tomasz Zdrojewski (GUM Gdańsk)
Skuteczność terapii hipercholesterolemii w populacji Polskiej - główne determinanty?
16:57 - 17:09
Izabella Uchmanowicz (WUM Wrocław)
Edukacja pacjentów z niewydolnością serca
17:09 - 17:21
Aldona Kubica (CM Bydgoszcz)
Współpraca lekarz-pacjent jako czynnik determinujący skuteczność terapii
17:21 - 17:33
Marek Klocek (CM UJ Kraków)
Jakość życia osób z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, otyłością
17:33 - 17:45
Jerzy Piwoński (Narodowy instytut Kardiologii, Warszawa)
Depresja - wsparcie społeczne
17:45 - 18:00
Dyskusja
18:00 - 18:15
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Wojciech Drygas, Anna Fijałkowska, Piotr Jankowski, Aldona Kubica, Tomasz Zdrojewski