Program

Thursday
Oct 08th, 2020
Część polskojęzyczna - Konferencja Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego PTK
10:10 - 10:20
Opening / Otwarcie konferencji
10:20 - 10:40
Wykład inauguracyjny:
Jarosław Pinkas (Główny Inspektor Sanitarny, Warszawa)
Dlaczego warto szczepić się przeciwko grypie?
10:40 - 10:50
Break / Przerwa
10:50 - 11:50
Sesja I: Prewencja sercowo-naczyniowa - wyjątkowe kobiety? A co ze stylem życia?
10:50 - 11:05
Wiktoria Wojciechowska (CM UJ Kraków)
Czy kobiety potrzebują wyjątkowej pierwotnej prewencji sercowo-naczyniowej?
11:05 - 11:20
Anna Fijałkowska (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
Odrębności postępowania w nadciśnieniu tętniczym u kobiet - najnowsze wytyczne
11:20 - 11:35
Artur Mamcarz (WUM Warszawa)
Styl życia - czy rzeczywiście może obniżyć ryzyko sercowo-naczyniowe nie tylko u kobiet
11:35 - 11:50
Dyskusja
11:50 - 12:00
Break / Przerwa
12:00 - 13:00
Sesja II: Aktywność fizyczna Polaków - gdzie jesteśmy na tle innych krajów?
12:00 - 12:15
Wojciech Drygas (Narodowy instytut Kardiologii, Warszawa)
Raport na temat aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa
12:15 - 12:30
Hanna Nałęcz (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
Aktualne dane na temat aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w kontekście międzynarodowym
12:30 - 12:45
Magdalena Kwaśniewska (UM Łódź)
Dane dotyczące aktywności osób dorosłych w Polsce na tle Europy
12:45 - 13:00
Dyskusja
13:00 - 13:10
Break / Przerwa
13:10 - 14:10
Sesja III: Jak zmienić styl życia Polaków?
13:10 - 13:25
Jarosław Pinkas (Główny Inspektor Sanitarny, Warszawa)
Znaczenie odpowiedniego etykietowania produktów żywnościowych
13:25 - 13:40
Piotr Jankowski (CM UJ Kraków)
Efektywność bodźców podatkowych
13:40 - 13:55
Aleksandra Lusawa (Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa)
Efektywność kampanii medialnych
13:55 - 14:10
Dyskusja
14:10 - 14:20
Break / Przerwa
14:20 - 15:25
Sesja IV: Plan terapeutyczny - kluczowe problemy
14:20 - 14:32
Tomasz Zdrojewski (GUM Gdańsk)
Skuteczność terapii hipercholesterolemii w populacji Polskiej - główne determinanty?
14:32 - 14:44
Izabella Uchmanowicz (UMW Wrocław)
Edukacja pacjentów z niewydolnością serca
14:44 - 14:56
Aldona Kubica (CM Bydgoszcz)
Współpraca lekarz-pacjent jako czynnik determinujący skuteczność terapii
14:56 - 15:08
Marek Klocek (CM UJ Kraków)
Jakość życia osób z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, otyłością
15:08 - 15:25
Dyskusja
15:25 - 15:35
Podsumowanie